Međugorje 2021.

Međunarodni znanstveni simpozij – International Scientific Symposium
Međugorje, 5.-7.11.2021.

PROGRAM SIMPOZIJA / SYMPOSIUM PROGRAMME (pdf)

Tematske cjeline / The thematic sub-units of the Symposium

 • Fenomen Međugorja kao destinacije hodočašća (40. obljetnica)
 • Razvitak organizacije hodočašća i religijskog turizma na prijelazu između 20. i 21. stoljeća
 • Iskustvo hodočašća u vremenu pandemije
 • Manifestacija religijskog turizma i hodočašća u različitim religijskim tradicijama

 • The phenomenon of Medjugorje as a destination of pilgrimage (40th anniversary)
 • The development of pilgrimage organisations and religious tourism at the turn of the 20th and 21st centuries
 • The pilgrimage experience during a pandemic
 • Manifestations of religious tourism and pilgrimage in different religious traditions

Pozvani predavači / Keynote Speakers

Dr. Vitor Ambrósio, Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, Portugal / Istraživač u području religijskog turizma i hodočašća / Researcher in Religious Tourism and Pilgrimages

Dr. Danijel Pavlović, Univerzitet Singidunum, Beograd, Srbija / International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage (član uredništva / editorial board member)

Dr. Patricia Zanketić, Općina Kršan, Istra, Hrvatska / Menadžment hodočašća i vjerskih događaja (suautorica knjige) / Management of Pilgrimages and Religious Events (co-author of the book)

Znanstveni odbor / Scientific Committee

 • Dr. Vitor Ambrósio, Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, Portugal
 • Dr. Danijel Pavlović, Singidunum Univeristy, Serbia
 • Dr. Patricia Zanketić, Kršan Municipality, Istra, Croatia
 • Dr. Refik Šećibović, Herzegovina University, Bosnia-Herzegovina
 • Dr. Tatjana Pivac, University of Novi Sad, Serbia
 • Dr. Igor Stamenković, University of Novi Sad, Serbia
 • Dr. Dajana Vukojević, University of East Sarajevo, Bosnia-Herzegovina
 • Dr. Saša Čekrlija, Center for Asian Studies, Bosnia-Herzegovina
 • Dr. Memnun Zečić, Herzegovina University, Bosnia-Herzegovina
 • Dr. Deša Karamehmedović, Herzgovina Univeristy, Bosnia-Herzegovina

Organizacijski odbor / Organising Committee

 • mr.sc. Marko-Antonio Brkić (predsjednik / president)
 • Ivan Dodig, dipl. men. (tajnik / secretary)
 • Dr. Memnun Zečić (član / member)
 • Josip Čilić, mag. (član / member)
 • Martin Ivanković, mag. (član / member)

Važni datumi / Important Dates

 • 15.9.2021. – Rok za prijavu i dostavu sažetaka / Deadline for application and submission of abstracts
 • 1.10.2021. – Obavijest o prihvaćanju sažetka / Notice of acceptance of abstracts
 • 1.10.2021. – Objava programa Simpozija / Publication of the Symposium program
 • 7.11.2021. – Rok za dostavu radova / Deadline for submission of papers