Održivo gospodarenje georesursima delte Neretve

Fakultet društvenih znanosti dr. Milenka Brkića, Sveučilište Hercegovina

Međugorje (Bijakovići), 22.10.2022.

Program rada Skupa

Knjiga sažetaka (pdf)

Tematske cjeline

 • Održivo upravljanje vodama
 • Trendovi i posljedice klimatskih promjena
 • Geografski informacijski sistemi u službi održivoga razvoja
 • Upravljanje prirodnim resursima u skladu s konceptom održivog razvoja
 • Bioraznolikost
 • Suvremeni trendovi u turizmu
 • Gospodarenje otpadom i recikliranje
 • Lokalni i regionalni razvoj
 • Georesursi i održivi razvoj
 • Prerada minerala – zeolit

Radovi će biti objavljeni u interdisciplinarnom znanstveno-stručnom časopisu „Putokazi“, Sveučilišta Hercegovina, sukladno propozicijama časopisa. Jezici konferencije su službeni jezici u Bosni i Hercegovini, crnogorski i engleski jezik.

Kotizacija za aktivno sudjelovanje na Skupu (izlaganje rada, poster, …) iznosi 100 KM ili 50 EUR (po svakom sudioniku), dok za djelatnike Sveučilišta Hercegovina kotizacija iznosi 50 KM ili 25 EUR.

Znanstveni odbor

 • Dr. sc. Višnja Bukvić, izv. prof.
 • Dr. sc. Nusret Drešković, red prof.
 • Dr. sc. Nikola Glamuzina, red. prof.
 • Dr. sc. Nenad Jasprica. red. prof.
 • Dr. sc. Mladen Kučinić, red. prof.

Organizacijski odbor

 • Mr. sc. Jelena Kuzman Katica
 • Mr. sc. Aldin Boškailo
 • Mr. sc. Marko Antonio Brkić
 • Kristina Maj, mag.
 • Ivan Dodig, dipl. men.

Važni datumi

 • 10.10.2022. – Rok za prijavu i dostavu sažetaka na email skupog@hercegovina.edu.ba (na email poslati: Ime i prezime, ustanovu, zvanje, kontakt telefon, sažetak rada i prezentaciju)
 • 15.10.2022. – Objava programa