Izdavačka djelatnost

Popis publikacija u nakladništvu ili sunakladništvu Sveučilišta Hercegovina.


 1. Mijatović, M. (2023). Upravljanje i rukovođenje školom. ISBN: 978-9926-412-13-5
 2. Laković, V. (2021). Krizni menadžment. ISBN: 978-9926-412-11-1
 3. Bukvić, V., Kulijer, D. (2021). Vretenca delte rijeke Neretve. ISBN: 978-9926-412-12-8
 4. Karamehmedović, D. (2021). Kulturna baština kao sastavnica marketinga destinacije. ISBN: 978-9926-412-09-8
 5. Mujkanović, E. (2021). Mreža podrške roditeljima djece iz spektra autizma. ISBN: 978-9958-16-170-4
 6. Peterschik, A., Džambo, I., Marijanović, J. (2021). Racionalna analiza kognitivnih distorzija: radna bilježnica. ISBN: 978-9926-412-10-4
 7. Bukvić, V., Boškailo, A., Drešković, N., Zovko, N., Boškailo, S. (2020). Biljke Parka prirode Hutovo Blato. ISBN: 978-9926-412-08-1
 8. Zečić, M. (2019). Menadžment u turizmu i hotelijerstvu. ISBN: 978-9926-412-07-4
 9. Mujkanović, E., Mujkanović, E. (2018). Djeca s teškoćama u razvoju u inkluzivnom okruženju. ISBN: 978-9926-412-06-7
 10. Buljac, M. (2017). Da nebo na nas ne padne i nebesa nestanu. ISBN:
 11. Kordić, Z. (2017). Nevrijeme bitka – vrijeme nebitka.
 12. Brkić, M., Tomić, R. (2017). Metodika nastave.
 13. Brkić, M., Tomić, R. (2017). Metodika odgojnog rada.
 14. Brkić, M., Tomić, R. (2017). Obiteljska pedagogija.
 15. Brkić, M., Kundačina, M. (2017). Mjerenje u istraživanju odgoja i obrazovanja.
 16. Nakić, S. (2016). Marketing plan.
 17. Sadžak, M., Župljanin, S., Kolenda D. (2016). Korporativno upravljanje.
 18. Martinović, D., Brkić, M.A., Lasić, K., ur. (2015), Znanost – duhovnost – odgovornost: zbornik radova. (pdf)
 19. Kuburić, Z., Brkić, M.A., ur. (2015). Zbornik radova: Konferencija “Istraživanje uloge religije u procesu izgradnje povjerenja i pomirenja”. ISBN: 978-9958-1981-6-8
 20. Nakić, S. (2015). Osnove menadžmenta. ISBN: 978-9958-0910-9-4
 21. Brkić, M., Vilotijević, M., Radovanović, I., Levi, S. (2014). Menadžment u obrazovanju (praktikum).
 22. Gutić, D., Peterschik, A. (2014). Organizacijsko ponašanje.
 23. Matković, I. (2014). Poduzetništvo.
 24. Nakić, S. (2014). Strateški menadžment.
 25. Matić, M. (2013). Ekonomija za menadžere, poduzetnike i studente.
 26. Gutić, D., Matković, I. (2013). Osnove menadžmenta.
 27. Lučić, I., Mulaomerović, J., ur. (2012). Čovjek i krš 2011.: zbornik radova. (pdf)
 28. Brkić, M., ur. (2012). Godišnjak Sveučilišta Hercegovina.
 29. Brkić, M., Radovanović, I. (2011). Pedagogijska propedeutika (praktikum).

Od 2013. Sveučilište izdaje interdisciplinarni znanstveno-stručni časopis “Putokazi” koji izlazi dva puta godišnje.