Očima djeteta

Znanstveni kolokvij s međunarodnim sudjelovanjem

23.-24.9.2022.

Bijakovići-Međugorje, Bosna i Hercegovina

IZAZOVI OBITELJI U SUVREMENOM SVIJETU

“Pravo na obitelj ili prava obitelj”

s različitim perspektivama (društveno-pravnih, odgojno-pedagoških, socijalnih, etičkih, psiholoških).

Znanstveni kolokvij organizira Sveučilište Hercegovina, Mostar, Bosna i Hercegovina.

Cilj Znanstvenog kolokvija je prezentiranje dosadašnjih iskustava stručnjaka i znanstvenih radnika, efikasnih rješenja, pogleda i pristupa u vezi s temom skupa, kao i rezultati istraživanja čija praktična upotreba može unaprijediti funkcionalnost današnje obitelji u suvremenom svijetu. Program kolokvija je multidisciplinaran, te se pozivaju autori iz raznih znanstvenih područja da daju svoj doprinos osvjetljavanju ovog društvenog problema, kao i svoje stavove i znanstvene poglede kada su u pitanju izazovi obitelji u suvremenom svijetu.

Program rada Znanstvenog kolokvija “Očima djeteta” 2022. (pdf)

Knjiga sažetaka (pdf)


Pozvani predavači

 • dr. sc. Elmedin Muratbegović, redovni profesor, Univerzitet u Sarajevu
 • dr. sc. Karolina Tadić Lesko, docentica, Centar za socijalni rad Grada Mostara
 • Ivan Belaj, mag.iur., viši predavač, Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru

Područja

Kako bismo potaknuli nove smjernice u kritičkom istraživanju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj iz različitih perspektiva i pristupa, tražimo prijave u širokom rasponu tema, uključujući područja:

 • Obiteljsko pravo
 • Ljudska prava djece
 • Sociologija odgoja i obrazovanja
 • Obiteljska pedagogija
 • Socijalna pedagogija
 • Filozofija odgoja i obrazovanja
 • Pravo i zaštita djece
 • Etika
 • Specijalna pedagogija
 • Razvojna psihologija

Važni datumi

 • 5.7. 2022. 16.8.2022. – rok za podnošenje prijava i sažetaka;
 • 15.7.2022. 25.8.2022. – obavijest o prihvaćanju prijedloga radova;
 • 10.9. 2022. – objava konačnog programa znanstvenog kolokvija;
 • 15.10.2022. – rok za dostavljanje konačne verzije rada.

Kotizacija za sudjelovanje na znanstvenom kolokviju treba biti uplaćena do 5.9.2022.

Kotizacija za sudjelovanje

 • Aktivno sudjelovanje – izlaganje rada, poster itd. – 50 EUR (po svakom autoru);
 • Pasivno sudjelovanje i studenti – 25 EUR;
 • Naknada za kasno plaćanje (late bird) kotizacije za kolokvij (nakon 5. rujna 2022.) – 100 EUR.
 • Za djelatnike Sveučilišta Hercegovina troškove kotizacije snosi organizator.

Kotizacija uključuje: sudjelovanje u radu znanstvenog kolokvija, radne materijale, osvježenje i večeru dobrodošlice (petak 23. 9.)


Kontakt: znanstveni.kolokvij@hercegovina.edu.ba